Juro

ADMINISTRA ANGULO

Ni atentigas niajn abonnatojn, ke kun la sendo de tiu ĉi numero ni atingis la ekvadoron de niaj sendaĵoj en 1990, kaj tial estas oportuna momento por pagi la abonkotizojn, ĉu la nunjaran ĉu la pasintjaran (tiuj, kiuj ne pagis ĝin ankoraŭ).

Ni kvitancas jenajn pagojn:
D-ro José Olavide.................................800.- Ptoj.
S-ro Víctor Ortiz Gratal........................800.-   "
K-do Peter Holt (donaco)..................1.000.-   "

Sumas entute.....................................2.600.-   "


Kajero 6ª ~ En PDF (paĝo 5ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo