Redaktita de Antonio Marco Botella. Kajeroj aprilo al junio de 1992
<- Numero 11ª ->
Septembron de 1991

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Kovrilo: Romia teatro de Mérido, urbo kie okazos venontjare la Ĝenerala Aembleo de HALE.:
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
NORO: Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.