Redaktita de Antonio Marco Botella. Kajeroj aprilo al junio de 1992
<- Numero 10ª ->
Majon de 1991

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo
Kovrilo: Ĉe la persa golfo kormorano agonias.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Francisco A. Antúnez Romero.
Kasisto: Alberto Franco Ramírez.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
NOTO.-Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

Kajero 13.