Redaktita de Antonio Marco Botella. Kajeroj aprilo al junio de 1992
NOTO.-Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Kovrilo: Ĉe la persa golfo kormorano agonias.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Francisco A. Antúnez Romero.
Kasisto: Alberto Franco Ramírez.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.

Kajero 13.