Socialigo

KORESPONDADI DEZIRAS...

25-jara fraŭlino, lernantino de muziko kaj modernaj lingvoj, deziras korespondi kun gejunuloj pri antikva historio, sporto kaj moderna muziko. Skribu al jena adreso: Ilina Chichcova, RV Rodina 1. bl. "Zozen planina", vh a, 3 ap. 2; 7005-RUSE (Bulgario) Ju Konsum (245110) P.O. BOX 7 Shostka-7 SYNSJA IBK, Ukrainio, deriras korespondi pri turismo, kolektoj, k.a. Respondo garantiata. Kun hispanaj samdeanoj S-ro Artur Michalzki, ul. M. Konopnickkiej, 25; 26660 JEDLINZK. Pollando.
Pri historio, muziko, turismo, naturo, 44 jaraĝa radioteknikistino. S-ino Ljudmila Kostina; Poŝtkesto 77, u. Blagovesĉensk, Amurskaja regiono 675000. SU. 19-jara studentino pri muziko kaj sporto. Fino Bai Ildikó, H-2364 OCSA. Némedi ut: 68. Hungario. 59-jara instruistino pri literaturo, popolkutimoj, muziko, ktp. S-ino VIorica Gavrilá, Hipodrom 1 Bl 16 ap. 47; 2400-SIBIU-6. Romanio.
poŝto

Kajero 14ª ~ En PDF (paĝo 14ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo