Redaktita de Antonio marco Botella. Kajeroj oktobro al decembro de 1992
<- Numero 16ª ->
Octubre de 1992

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj

Enretigis Jesuo
Kovrilo: Pentraĵo "Gernika", de Paŭlo Picasso. Bonvolu legi paĝojn 16/17 de tiu ĉi numero.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.