Redaktita de Antonio marco Botella. Kajeroj oktobro al decembro de 1992


Aliaj Kajeroj ~ En pdf (Kovrilo).
Enretigis Jesuo.
Kovrilo: Bildo de la Universala Ekspozicio.92 en SEVILJO.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.

Kovrilo.