Redaktita de Antonio marco Botella. Kajeroj de julio al septembro de 1993
<- Numero 17ª ->
Aprilon de 1993

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: Rigoberta Menchu Tum, nunjara Nobel-premiito pri la paco.