Klaku por menuo
Kovrilo Manæeto Redaktore
Informoj de la Prezidanto Naciismo en la nova epoko La Faraono
Poeto kaj poezio Æu honto?, mi diris... La kongreso de Sankta ¦avjero
Pri muzika terminaro
Statuto de SAT, tria paøo
Jam vidita de de la 23-an de aýgusto de 2001.


Tuka versio ~ Kajeroj ~ Esperanto Hispanio
Muziko : Danco sur glavo , danco de Aram Kaæaturjan.
Kreita de Jesuo de las Heras la mardon, 24-an de aûgusto de 2001.