maldekstra sago Numero 77ªDekstra sago Memore al granda homo kaj humanisto.
Majo de 2009
 1. Redaktore: Manko.
 2. Parolas la Prezidanto: krizo.
 3. Mortis Ĝordano Moja.
 4. Kurso pri informadiko: unuaj paŝoj.
 5. Bjalistoko.
 6. Ĉikilikŭatra Hispanio.
 7. Sennaciismo.
 8. La Faraono: Ĉapitro 23-a.
MuzikoValso lenta de Federiko Ŝopin'. 
Relegu ~ Kajeroj ~ Progresu vian legadon

Kovrilo: Nia mankanta amiko, plej bona esperantisto Ĝordano Moja Escajola.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉi­un artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.