maldekstra sago Kajeroj el la Sudo 76ª Dekstra sago
Junio de 2009
Kovrilo de numero 76 omaĝas Oskar Vildon
 1. Redaktore
 2. Parolas la Prezidanto
 3. Okaze de balotado
 4. Kurso pri informadiko
 5. La Juna Reĝo
 6. La Faraono, ĉapitro 22ª


MuzikoNesto muzikaĵo por du gitaroj, de Mateo Karkasi.
Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadonKovrilo: Gazetoteko Lanti, iomete stagnanta, denove atentigita.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.
 5. Se oni deziras apogi la magainon, oni aliĝu al HALE.