maldekstra sago Numero 78ª Dekstra sago La Gazetoteko Lanti
Junio de 2009
  1. Redaktore: Gazetoteko Lanti.
  2. Parolas la Prezidanto. la Krizo.
  3. Universalaj Kongresoj.
  4. La Faraono: ĉapitro 24.
MuzikoAndanto de G.F. Haydn. 
Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadonKovrilo: Gazetoteko Lanti, iomete stagnanta, denove atentigita.

Notoj:

  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
  3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
  4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.
  5. Se oni deziras apogi la magazinon, oni povas aliĝi al HALE.