Asocio

Manifestacio kontraŭ plialtiĝo de vivo.

Parolas la Prezidanto

Estimataj gehaleanoj:

Hispanio strikas. Jes kun socialisma estraro, la laboris-toj faras strikon. Ĉu tio estas normala?

Mi opinias, ke ne, ĉar la estraro ne faras socialan politikon.

La popolaj partioj atakas kaj atakas estraron de Hispanio, sed la solvo de la popola partio ne estas bona. Ĉu oni kredas ke ili plialtiĝos la salajrojn? Mi pensas ke la solvo, kiun ili volas estas plialtigi la laboradon, malplialtigi la salajrojn nome de la merkato.

Ah, la merkato! vorto sankta, vorto plena de sankteco! Sed la merkato, la estraro de la merkato faras krizon, kiun ili volas, ke la laboristoj pagu.

Ha, la merkato!, vorto plena de sankteco! Sed la solvo de la krizo, laŭ la merkato, estas rabato de la salajroj, dum estroj de la merkato emeritiĝas kun grandaj salajroj.

Kiu pagas la altajn salajrojn de la estraro de la merkato?

La mizeraj salajroj de la laboristoj..., sed kion fari?

Regresu ~ Kajeroj ~ Kajero 82-a ~ Progresu