maldekstra sago Dekstra sago
Amiko Alfredo

Kajeroj el la Sudo 87ª
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Oktobron de 2011


  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.

Amiko Alfredo