maldekstra sago Dekstra sago Katalunofobio

Kajeroj el la Sudo 86ª
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Julion al oktobro de 2011


~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~
Muziko: Els segadors (la rikoltistoj) estas rigardata kiel kataluna nacia himno.
  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.Katalunofobio