Prezidento Raĥoj diras, ke la krizos jam finas...
Flecha izquierda Numero 90ª Flecha derecha

Januaron 2014
ISSN 1886-1997
Depósito legal: Z-2398-88

 1. Redaktore.
 2. Parolas la Prezidanto: Ĉu taŭgas?
 3. Vivu la Respubliko!:
  1. Oni ne movigos nin!
  2. Ne pafu al mi, Indiré.
 4. La Faraono, ĉapitro 39-a.
 5. Ĉu la fino de la krizo?
 6. Kial kongresumi?
 7. Finkovrilo.


Relegu ~ Kajeroj ~ Progresu vian legadon

Kovrilo: Prezidento Raĥoj anoncas, ke krizo jam finiĝis... Tamen, ĉu li pravas?

Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas kotizi pagante en konton ES61 2038 3123 4460 0007 9941.
 3. Notu vian nomon kaj jaron, kiun vi pagas. Poste sendu noton al nia emajlo.
 4. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.