Flecha izquierda Flecha derecha
Ni estas Ĉarli'...

Kajeroj el la Sudo 91ª


Januaron de 2015
ISSN 1886-1997
Depósito legal: Z-2398-88

 1. Redaktore.
 2. Pri la fraŭdo pri pensioj.
 3. Inŝ' Alla'!
 4. Vivu la Respubliko!: Vera korinklino.
 5. Fransisko, kial vi ne silentas?
 6. Pri la flago de la respubliko.
 7. La faraono: 40ª ĉapitro.
 8. Finkovrilo.


Relegu ~ KajerojGazetoteko Lanti Progresu vian legadon

Kovrilo: Prezidento Raĥoj anoncas, ke krizo jam finiĝis... Tamen, ĉu li pravas?

Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas kotizi pagante en konton ES61 2038 3123 4460 0007 9941.
 3. Notu vian nomon kaj jaron, kiun vi pagas. Poste sendu noton al nia emajlo.
 4. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.