Ni estas Ĉarli'...

Flecha izquierda Kajeroj el la Sudo 91ª Flecha izquierda
Januaron de 2015
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88


 1. Redaktore.
 2. Pri la fraŭdo pri pensioj.
 3. Inŝ' Alla'!
 4. Vivu la Respubliko!: Vera korinklino.
 5. Fransisko, kial vi ne silentas?
 6. Pri la flago de la respubliko.
 7. La faraono: 40ª ĉapitro.
 8. Finkovrilo.


Relegu ~ KajerojGazetoteko Lanti Progresu vian legadon

Kovrilo: Prezidento Raĥoj anoncas, ke krizo jam finiĝis... Tamen, ĉu li pravas?

Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
 3. Petu informon de la redaktoro.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.