Kovrilo de numero 96ª

Kajeroj el la Sudo 96ª
Aprilo de 2017
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Indekso:
Kovrilo: La peko de l' taliban' estas verko mia, kiun ni komencas legi nun en paĝo 4ª. Temas pri netoleremo, konscienco kaj kompato.
Iru malantaŭen ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ PDF Iru antaŭen
  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.

Interesa informo pri nia bulteno kaj asocio.