Flecha izquierda Flecha derecha

Kial oni timu la Prezidenton Trump'?

Kajeroj el la Sudo 95ª
Marto de 2017
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88


Indekso:
 1. Redaktore: Vivu Respubliko!
 2. Politiko:
  1. Kiu timas Donaldon Trumpon? Kial?
  2. Bofrato de reĝo, vicprezidinto kaj popolo.
 3. Literaturo:
  1. Vivu la Respubliko!: 
   1. Himno de Riego.
   2. Baro amata de tiuj tempoj.
  2. Ĉapitro 44ª de La Faraono, de Boleslaŭ Prus', esperantigita de Kabe.
 4. Movado:
  1. Heroldo aĉetita.
 5. Finkovrilo.


Kovrilo: Venkinton en balotado oni ne akceptas. Kaj oni namas tion demokratio!
Iru malantaŭen ~ Kajeroj. ~ GazetotekoPDF (paĝo lasta) Iru antaŭen

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.