Trump.

Flecha izquierda Numero 95ª Flecha izquierda
Marto de 2017
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Indekso:

 1. Redaktore: Vivu Respubliko!
 2. Politiko:
  1. Kiu timas Donaldon Trumpon? Kial?
  2. Bofrato de reĝo, vicprezidinto kaj popolo.
 3. Literaturo:
  1. Vivu la Respubliko!
   1. Himno de Riego.
   2. Baro amata de tiuj tempoj.
  2. Ĉapitro 44ª de La Faraono, de Boleslaŭ Prus', esperantigita de Kabe.
 4. Movado: Heroldo aĉetita.
 5. Finkovrilo.


Kovrilo: Venkinton en balotado oni ne akceptas. Kaj oni namas tion demokratio!
Iru malantaŭen ~ Kajeroj. ~ GazetotekoPDF (paĝo lasta) Iru antaŭen

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.

Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas peti informon al redaktoro pri aliĝo al HALE.
 3. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj linuksaj kaj MacOSaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.
Trump.