Flecha izquierda Numero 97ª Flecha derecha
Kajeroj el la Sudo ~ Oktobron de 2017
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Jen la Kajeroj de Oktobro de 2017
Indekso:
 1. Redaktore: Libereco.
 2. Pasporta.
 3. Pri sendependenco de Katalunio.
 4. La sengaja vivo de Abdul Saleh'.
 5. Ĉu islamofobio estas la problemo?
 6. Fantazia demokratio.
 7. La Faraono, ĉ. 46ª.
 8. Kio okazas en Hispanio?

Kovrilo: Teroristoj mortigis dekses senkulpajn promenantoj sur popola barselona promenejo. Verŝajne polico ne estis sufiĉe vigla malebligi amasmurdadon tiam, sed neniu ŝajnas respondeci pri tio.

~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ PDF Iru antaŭen

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni petu informon pri aliĝo al  redaktoro.
 3. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.