Flecha izquierda
Kajeroj el la Sudo Provizora kovrilo: Prezentismo estas stultaĵo de radinventuloj.

Numeron 117an ~  Oktobron 2020
~ ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88  ~