Flecha izquierda
Kajeroj el la Sudo Provizora kovrilo: Prezentismo estas stultaĵo de radinventuloj.

Numeron 117an ~  Oktobron 2020 
~ ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88  ~

Notu, ke pro tio, ke la numero pretiĝas ankoraŭ, ties enhavon
oni povos legi, iom post iom, nur per PDF formato
.