Pripoezia paĝo

JOAN BOSCAN DE ALMOGAVER (1487-1542)

Verkisto, poeto, edukisto, li naskiĝis en Barcelono, sed kutime verkis en la kastilia lingvo. Li majstre sciis kombini la petrarkismon (kun ties rafinitaj esprimoj kaj antitezoj) al la stilo firma de Ausias March (esprimanta profundajn precizajn bildojn). Ekzemplo pri tiu poezio povas esti jena soneto:

Boscan.

Dolĉa sonĝo kaj dolĉa malkontento,
kiam sonĝante mi imagis sonĝi;
dolĉa ĝuo pri kio al mi trompis
se iom longiĝus la trompa sento...

Dolĉa, sen esti en mi, kun la penso
atingi, kion mi fakte ne povis;
dolĉa plezur'. kvankam, me sen dolori
pri ebla vekiĝo el plaĉa senso.

Ho sonĝo, se pli leĝera pli plaĉa
certe pli ideala kaj bonvena
se vi venus malpeza kaj ripoza!

dormante, mi sentis feliĉon ravan,
do, kun mensog' mi feliĉis ĝuplena
kaj kun ver' mi sentiĝis tre malĝoja.

La plej granda merito de Boscán, vere transcenda, estis la enkonduko en Hispanion de la italaj versformoj, kune kun lia amiko Garcilaso, ĉar tio signifis la modernigon de la hispana Poetiko.

A. Marco Botella.       


TAJLORO FINA PRI KRISTAL' KAJ PINO.- M. Hernández

Tajloro fina pri kristal' kaj pino;
laŭ roz'-mezur', al mia organismo,
pin-veston tajlu, kiu ja en prismo,
ĉu?, dronu, ne, en diamanta sino.
Plej fremda korto por ular' en fino
kun plejaj pez' kaj emo al abismo;
tunelon fosu plian sub la floroj,
ke restu sub la ter' miaj amoroj.
Trad. M. Fernández


Kajero 4ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 22ª).


Enretigis Jesuo.