Literaturo

C.J. Cela
Literatura Nobelpremio-89

Camilo José Cela naskiĝis en 1916 en Padrón (Galegio), populara novelisto, membro de la Akademio de la Hispana Lingvo, poeto, eseisto, prelegisto, aŭtoro de multenombraj verkoj, sendube pli ol 100, el kiuj elstaras, inter aliaj, "La familio de Pascual Duarte", tradukita en ne malpli ol 25 lingvojn, laste la latinan, kaj ankaŭ en Esperanton. Tiu ĉi verko,La nobel premiito C. J. Cela. tradukita de Fernando de Diego, simbolas la kruelan kaj mizeran vivon de la postmilita hispana epoko, la duran realismon de tiu Hispanio de perforto, kiun Cela pentras per natura kaj kruda verismo en la kadro de dramaj situacioj de la vivo de kamparano penetrata de malamo kaj primitivaj rankoroj. (La verko estas aĉetebla ĉe nia Libro-servo).

Camilo José Cela Trulock, filo de hispana patro kaj brita patrino, verkis post la citita romano aliajn tiel gravajn kiel la supre indikita: "Pabellón de reposo" (Ripoz-pavilono) impresoj pri la vivo en sanatorio; novaj aventuroj de Lazarillo de Tormes", pri moderna pikareska mondo; "Vojaĝo al la Alcarria", priskribo de impresoj tra mizeraj kampoj kaj vilaĝoj: "La Abelujo", realisma kaj acida rakonto pri frustitaj homoj loĝantaj en Madrido post la civila milito; "La Catira" (La blondulino), privenezuela romano spegulanta interesajn profilojn de la homoj de tiu sudamerika lando; ankaŭ "S-ino Caldwell parolas kun sia filino", "Sankta Camilo", "La bela kromo de la karabenisto", "Tobogano da malsatantoj", "La civitano Iscariote Réclus", "Mazurko por du mortintoj", "Galego kun sia bando", ktp. Kompletigas lian verkaron libro de poemoj "Tretante la ŝanceliĝantan taglumon", privojaĝaj novaj verkoj kaj memoraĵoj, kiuj klare montras, ke ni estas antaŭ vera giganto de la literatura kreado.

Cela ricevis multenombrajn honorojn kaj unuajn literaturajn  premiojn, el kiuj la Nobelpremio-89 estas kulmino kaj lasta rekompenco, ĝis nun, al longa honesta strebado kaj al la meritoj kaj beletraj kapabloj de singulara verkisto kaj homo.

Sentimentale, ni, la esperantista familio, tre ĝojas, ke, ĝuste, filo de esperantisto estu Nobelpremio-89, efektive, en la jaro 1906 lia patro, S-ro Camilo Cela, estis elektata prezidanto de la Esperantista Grupo de Foz (Lugo).

Gratulon do al granda homo kaj verkisto!

Markus.           


Kajero 4ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 18ª).
Enretigis Jesuo.