Humuro

Bonvolu ridi..., sed ne tro!

Tiu-ĉi rubriko ne pretendas esti speciale inĝena aŭ inciti niajn legantojn al tondra rido. Ni kolektas kaj publikigas ĉi-tiun spritaĵojn celante nur, per distro kaj bona humoro, masltreĉigi la menson de niaj gek-doj post atentado al "seriozaj" artikoloj kaj stimuli ilin al legado de la ceteraj.

Malfacile.-

-Ho, kia malfeliĉo! Mia edzino postulas de mi monon matene, tage kaj nokte!-
-Kion do ŝi faras el tiom da mono...?-
-Mi ne scias. Mi donas al ŝi neniom-.

.....     .....          .....     .....

Pri fiŝkaptistoj.-
  Sinjoro proksimiĝas al izolita fiŝkaptanto, kaj demandas tre afable: -ĉu bona sukceso?-
-Ho, jes! Hieraŭ mi fiŝkaptis ĉi tie mem pli ol kvardek trutojn-
-Nu, ĉi-tie estas malpermesate fiŝkapti, kaj mi estas la inspektoro-
-Ne grave, ĉar kiel fiŝkaptisto mi ofte mensogas, eĉ famas, ke mi estas la plej bona mensogulo en la tuta urbo-.

.....     .....          .....     .....

Pri kuracistoj.-
-Kiom da malsanuloj mortis?- demandas matene la ĉefkuracisto al flegistino.
-Dek- respondas ŝi.
-Ĉu dek?- Mi ja preskribis medikamentojn nur por dekunu!-
-Jes, unu ne volis preni ĝin-

.....     .....          .....     .....

Babilado inter amikinoj.-
-Oni devas agnoski, ke nia amikino Maria havis multe da kuraĝo, konfesante al sia edzo ĉiujn siajn antaŭajn aventurojn-
-Multe da kuraĝo? Mi dirus, pli ĝuste, multe da memoro!-

.....     .....          .....     .....

Amika konsilo.-
-Ne edziĝu en Januaro, sed en Februaro- konsilas al fianĉo lia plej bona amiko.
-Ĉu vi estas tiel surperstiĉa?-
-Ho, tute  ne!, sed tiel vi gajnos unu monaton da vera feliĉo.

.....     .....          .....     .....

Profesia sekreto.-
-Kaj nun la akuzito diru, kiel vi malfermis la monŝrankon?-
-Neeble, sinjoro juĝisto, inter la publiko sidas membroj de konkura bando-.

.....     .....          .....     .....

Donaco.-
-Kion vi donacis al via fianĉino je ŝia naskiĝtago?-
-Lipfarbon... sed la plej grandan parton mi jam mem ricevis-


Kajero 4ª ~ Aliaj Kajeroj ~ En pdf (paĝo 7ª).
Enretigis Jesuo.