La numero 27ª
<- Numero 27ª ->

Julion de 1995
Enhavo
  1. Ĝis kiam ni toleros?
  2. Recenzo pri nova libro.
  3. Pri skatologio kaj alio.
  4. Trompa trudado de la hispana lingvo.
  5. Bonvolu ridi..., sed ne tro!
  6. Mi estis en Gdansko.
  7. Emilio Gastón en mia retino.
  8. La Movado en kaj ekster Iberio.
  9. Nova prifilozofia verko.
  10. La 68-a kongreso en Maribor.En PDF (paĝo 2ª) ~ Kajeroj
Estraro:
Prezidanto: Martín Bustín Benito.
Sekretario: Jesús de las Heras Jiménez.
Kasisto: José María Bernabéu Franco.
Redaktoroj de la revuo: Antonio Marco Botella kaj  Miguel Fernández Martín.
Kovrilo: La aventuro de Don Kiĥoto kontraŭ la ŝafoj.