maldekstra sago Kajeroj el la Sudo 79ª Dekstra sago
Decembro de 2009
Ne estas tempo por iluzioj...

  1. Redaktore: Fino de Iluzio. Noto grava.
  2. Parolas la Prezidanto: la Krizo (2).
  3. La Esperanto-Muzeo de Ĉeĥio.
  4. Bjalistoko, la UK.
  5. La Faraono: ĉapitro 25ª.

Muziko: Svito (serio de dancaĵoj) de Roberto de Viseo.

Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadon

Kovrilo: Alicja diras al ni, ke fantazimondo ne plu estas kun ni, sekve ni venu en realon kaj helpu la bultenon de HALE, se oni deziras, ke ĝi daŭre vivu. Vi povas kotizi ĉe konto 2100 4617 41 2200115275.

Notoj:

  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
  3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
  4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.
  5. Se oni deziras apogi la magazinon, oni povas aliĝi al HALE.