maldekstra sago Dekstra sago
Kajeroj el la Sudo 81 Kovrilo 81-a
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Indekso

  1. Redaktore.
  2. Parolas la Prezidanto.
  3. Ĉu krizo? Kiu diris tion?
  4. Kurso pri informadiko: Totem.
  5. Ni parolu bone.
  6. Rakonto Ŝokema.
  7. La Faraono: ĉapitro 27ª.
Regresu Kajeroj ~ Gazetoteko ~ Progresu.
Kovrilo: Prezidento Zapatero plendas, ke nur malbonaj hispanoj parolas pri krizo.