maldekstra sago Kajeroj el la Sudo 80ª Dekstra sago
Januaro de 2010
Fino de la iluzio.
 1. Redaktore.
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. ¡Viva la República!
 4. Vojaĝo interuptita.
 5. Poema angulo.
 6. Protektu senkulpulojn.
 7. La Faraono: ĉapitro 26ª.Kovrilo: Gazetoteko Lanti, iomete stagnanta, denove atentigita.
 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas aliĝi la asocion por ricevi la surparperan version de la magazino, pere de la redaktoron..
 3. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.