Imago, kiu plej ŝokis min dum mi estis en Havano  
maldekstra sago Kajeroj el la Sudo 83ª Dekstra sago
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Oktobron de 2010
Indekso
 1. Redaktore.
 2. Eble ne ekzistas Dio.
 3. La noto.
 4. Kubo: kunfandiĝo de homaro
 5. La Faraono: ĉapitro 29ª.

Kiam mi vizitis Kubon, mi miris pri multe da aferoj, kiuj estis diversaj al tio, kion mi vidas ĉi tie, ĉe mi. Sed plej ŝokis min tiu alvoko al komuna civitano pri lerni pafi, antaŭ la indiferenco de tiuj du virinoj, kiuj pli zorgas pri ĉu ŝi forgesis ion en sia sako, ĉu la dolĉaĵo estas bongusta.

Ĉe ni pafiloj estas malpermesitaj, se oni ne havas specialan permeson. Ekhavinte ĝin, oni rajtas porti pafilon nur al pafejo, se oni sportumas per pafilo, kaj la ceteran tempon oni devas havi ĝin en sekuraskatolo, tiel, ke la pafilo neniam estu en manoj, kiuj ne respondecas pri ĝi. Sed en Kubo mi vidis tiun grandan averton: Kampo por Pafo Distra. Asocio de batalantoj de la Kuba Revolucio; kaj per bluaj literoj: Programo Eduku vian filon. Kvankam mi ne demandis pri kio temas, evidentiĝas, ke tie oni portu siajn geinfanojn, por ke ili lernu kiel pafi kaj defendi sian landon, eble kontraŭ malamika invado...

Regresu al antaŭa artikolo ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ ~ Progresu al sekvanta artikolo
Muziko: La filino de l' merkatisto, popola fama kanto hispana,
ludita de mi mem.
 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Se oni intencas kontribui per aliĝo, nepre kontaktu la redaktoron.
 3. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.

Kajeroj 83ª