Ne al milito!
maldekstra sago Numero 84ª Dekstra sago
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Januaron de 2011

Indekso

 1. Redaktore
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. La Doloroj
 4. Fia rideto.
 5. Mistera obeulino.
 6. La Faraono: ĉapitro 30ª.
 7. Amorevoj en negliĝoj.

Kovrilo.- Ŝokas al mi, ke ĉampiono de la moto Ne al milito nun sendas hispanajn soldatojn al milito probenzina en fora lando, kaj tiuj akraj manifestantoj silentas tiom skandale. Mi klarigas mian vidpunkton en redaktora artikolo. Mi atendas publikigindajn reagojn.


Regresu al antaŭa artikolo ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Progresu al sekvanta artikolo

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas kotizi pagante en konton ES61 2038 3123 4460 0007 9941.
 3. Notu vian nomon kaj jaron, kiun vi pagas. Poste sendu noton al nia emajlo.
 4. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.
Ne al milito!