Flecha izquierda Kajeroj el la Sudo Flecha derecha
Numero 98ª ~ Januaro 2018
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88
Kovrilo de la numero 98ª: Ada Sikorska, ĵurnalistino esperanta
Kovrilo: Ada Sirkorska publikigis Heroldon 500 fojojn laŭ 34 jaroj en tri landoj.

Kajeroj ~ En PDF (kovrilo)

Aliĝo.-
  1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
  2. Petu informon pri la aliĝo al la redaktoro.
  3. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
  3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
  4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
  5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.

Kovrilo de la numero 98ª: Ada Sikorska, ĵurnalistino esperanta