Redaktita de Antonio marco Botella. Kajeroj aprilo al junio de 1992
<- Numero 13ª ->
Januaron de 1992

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj

Kovrilo: Almozpetanta Infano, de Murillo (1616-1682). Infanoj almozpetantaj, laborantaj aŭmortmalsatantaj estas alia plago de ĉi-jarcento.
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Alberto Franco Ramírez.
Kasisto: Ramón Manau Torres..
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.
Pri la enhavo de la artikoloj respondecas l' aŭtoroj mem.

Kajero 13.