maldekstra sagoKajeroj el la Sudo 73ªDekstra sago
Junio de 2008
Kovrilo de numero 73ª omaĝas murditajn de teroristo vaska.
 1. Redaktore: ne silentu ni!
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. SAT 2006 k.
 4. Tajlando: la krio de mia supliko.
 5. La bahaanoj en Haifo.
 6. La flagaj milito, politiko kaj timo.
 7. Vera Valentajte.
 8. La Faraono: ĉapitro. 19ª


MuzikoFunebro de Sonato de Federiko Ŝopin', honore al mortigitoj de tiu besto. 
Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadonKovrilo: Sur la kovrilo oni povas vidi foton de De Ĥuana Ĉaos, sur kiu pendas la nomojn de la homoj de li murditaj.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.