maldekstra sago Dekstra sago
Kajeroj el la Sudo   74
Junio de 2008
Kovrilo de numero 76 omaĝas Oskar Vildon
 1. Redaktore.
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. Krizaj ventoj en Hispanio.
 4. Ni bruligu la flagon de la Dua Respubliko!
 5. Pri dekstro kaj maldekstro.
 6. La 18a Kongreso de VEFkM.
 7. Kion mi pensos.
 8. Lernu Esperanton per BEKKURSO!
 9. Vojaĝu en Esperanto-landon.
 10. Studsesio en Bydgoszcz.
 11. La Faraono, ĉapitro. 20ª


MuzikoZapateado de Sarasate. 
Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadonKovrilo: ZEO en Zaozhuang, Ĉinio..

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.