maldekstra sago Dekstra sago
Kajeroj el la Sudo   75
Januaro/februaro de 2008
La sidejo de nia Kongreso en Japanio.
 1. Redaktore: la Ŝuldo.
 2. Parolas la Prezidanto.
 3. La deka poemo.
 4. La UK de Japanio.
 5. Bona ideo.
 6. Verda Valo.
 7. Je via sano, samideanoj!
 8. Plilongigi vivon per artefaritaj rimedoj.
 9. Ĝusep' Ĵŭis'
 10. La Faraono, ĉapitro 20ª (fino).


MuzikoVariaĵoj pri la verko Folioj de Hispanio de Mateo Bevilacŝua.dn. 
Relegu~ Kajeroj ~ Progresu vian legadonKovrilo: Gazetoteko Lanti, iomete stagnanta, denove atentigita.

Notoj:

 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reprodukti artikolojn, kondiĉe ke oni citu la originon.
 3. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj. Tamen, ni klopodos publikigi ĉiun artikolon kies enhavo estas interesa kaj ne mistraktas iun ajn personon.
 4. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem, ne la redakcio.