maldekstra sago Dekstra sago
Ne al milito!

Kajeroj el la Sudo 85ª
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88


Aprilon de 2011

Indekso

  1. Redaktore
  2. Parolas la Prezidanto.
  3. Kaj Osama finfine venkis Obaman!
  4. Kurso pri informadiko: GIMP.
  5. Lingvo de demokratio. Ĉu?
  6. Mistera obeulino 2.
  7. La Faraono, ĉapitro 31ª.
Kovrilo: Ĉu voĉdoni estas devo? Ĉu rajto? Ĉu estas honeste voĉdoni? Ĉu estas pli honeste ne voĉdoni? Jen kerna temo de nia numero aprila antaŭ niaj aŭtonomaj kaj urbaj balotadoj en Hispanio la venontan montaton.

Regresu ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Progresu