Flecha izquierda Flecha derecha

Neniu volas pakti kun la plej voĉdonita partio de Hispanio.

Kajeroj el la Sudo 94ª
Majo de 2016
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Indekso:

 1. Redaktore: Kial daŭrigi? Kion fari?
 2. Politiko:
  1. Nubuloj kaj nubistoj.
  2. Ripetota balotado.
 3. Literaturo:
  1. Vivu la Respubliko!: Kanto de kantoj.
  2. Ĉapitro 43ª de La Faraono, de Boleslaŭ Prus', esperantigita de Kabe.
 4. Movado:
  1. La 100ª UK en Francio.
  2. Mi estis en la sesa de Kubo.
 5. Finkovrilo.


Kovrilo: Neniu alia partio deziras pakti kun la plej voĉdonita partio en Hispanio. Ni analizos tiun nenormalan aspekton de hispanan politikon.
Regresu ~ Kajeroj. ~ GazetotekoPDF (paĝo lasta) Progresu

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.