Neniu volas pakti kun la plej voĉdonita partio de Hispanio.

Flecha izquierda Numero 94ª Flecha izquierda
Aprilon de 2016
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88

Indekso:

 1. Redaktore: Kial daŭrigi? Kion fari?
 2. Politiko:
  1. Nubuloj kaj nubistoj.
  2. Ripetota balotado.
 3. Literaturo:
  1. Vivu la Respubliko!: Kanto de kantoj.
  2. Ĉapitro 43ª de La Faraono, de Boleslaŭ Prus', esperantigita de Kabe.
 4. Movado:
  1. La 100ª UK en Francio.
  2. Mi estis en la sesa de Kubo.
 5. Finkovrilo.


Kovrilo: Neniu alia partio deziras pakti kun la plej voĉdonita partio en Hispanio. Ni analizos tiun nenormalan aspekton de hispanan politikon.
Regresu ~ Kajeroj. ~ GazetotekoPDF (paĝo lasta) Progresu

 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas kotizi pagante en konton ES61 2038 3123 4460 0007 9941.
 3. Notu vian nomon kaj jaron, kiun vi pagas. Poste sendu noton al nia emajlo.
 4. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.