Redaktita de Antonio Marco Botella. Kajeroj oktobro de 1990.
<- Numero 7ª ->
Julion de 1990
 1. Impresoj.
 2. La Ĝenerala Asembleo de HALE.
 3. Preskaŭ nekonata intelektulo.
 4. Bonvolu ridi... sed ne tro!
 5. La signifo kaj historio de "riposti".
 6. Administra angulo.
 7. La Movado en kaj ekster Iberio.
 8. Scienco, feliĉo, futuro.
 9. "Floro", "Ĝiso", "La krio", Lorca.
 10. El aktuala liriko: "Unika Amo".
 11. Hispana-arabo Poezio.

NOTO.-Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Kovrilo: Don Manuel Azaña. (Legu pĝ 8/9)
Sidejo: Strato Sol, 75. E-41003 SEVILLA. (Hispanio)
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Francisco A. Antúnez Romero.
Kasisto: Alberto Franco Ramírez.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.

Kajero 13.