Redaktita de Antonio Marco Botella. Kajeroj aprilo al junio de 1992
<- Numero 9ª ->
Februaron de 1991

NOTO.-Pri la enhavo de la artikoloj respondecas la aŭtoroj mem.

En PDF (paĝo 1ª) ~ Kajeroj
Enretigis Jesuo

Kovrilo: La Laguna, urbo kie okazos la Ĝenerala Asembleo de HALE en Julio 1991.
Sidejo: Strato Sol, 75. E-41003 SEVILLA. (Hispanio)
Estraro:
Prezidanto: Manuel López Hernández.
Sekretario: Francisco A. Antúnez Romero.
Kasisto: Alberto Franco Ramírez.
Redaktoroj de la bulteno: Antonio Marco Botella kaj Miguel Fernández Martín.

Kajero 13.