Flecha izquierda Flecha derecha

Novaj politikistoj..., ĉu nova politiko en HIspanio?Kajeroj el la Sudo 92ª
Decembron de 2015
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88
Regresu ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Progresu
  1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
  2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
  3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.