Flecha izquierda Flecha derecha

Novaj politikistoj..., ĉu nova politiko en HIspanio?Kajeroj el la Sudo 92ª
Decembron de 2015
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88
Regresu ~ Kajeroj. ~ Gazetoteko ~ Progresu
Aliĝo.-
  1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
  2. Oni povas kotizi pagante en konton ES61 2038 3123 4460 0007 9941.
  3. Notu vian nomon kaj jaron, kiun vi pagas. Poste sendu noton al nia emajlo.
  4. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
  1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
  2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
  3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
  4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktosneniun personon.
  5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj oinuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.