Flecha izquierda Kajeroj el la Sudo Flecha derecha
Kovrilo de la numero 100ª: Festumado religia afrika
Hispana flago Numero 100ª ~ Julio 2018 Brita flago
ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88Kajeroj ~ En PDF (kovrilo)

Portada Kovrilo: Fideluloj en Benin' donacas al siaj pastroj en preĝejo. Nia samideano Petro Ruis' vojaĝadas tra Afriko kaj sendas interesajn kaj fotojn kaj komentojn pri sia vojaĝo. Pli sur paĝo 8ª."
Detaloj pri HALE:
 1. Prezidas: Juan Antonio Cabezos Martínez. Retskribu.
 2. Redaktas: Jesuo de las Heras Jiménez. Retskribu.
 3. Korektas: Jozefo Pina Tuells. Retskribu.
Aliĝo.-
 1. Aliĝu al Hale kontraŭ €10 por ricevi la surpaperan version de nia magazino. Notu,ke malfrua kotizo povas significi perdi numeron.
 2. Oni povas kotizi pagante en konton ES61 2038 3123 4460 0007 9941.
 3. Notu vian nomon kaj jaron, kiun vi pagas. Poste sendu noton al nia emajlo.
 4. Ankaŭ eblas protekti la magazinon pere de donaco al la menciita konto, se oni deziras helpi kaj tamen ne ricevi la surpaperan version.
Kromaj notoj.-
 1. Ne subskribitajn artikolojn verkis la redaktoro.
 2. Oni povas reproduktila enhavon, kondiĉe, ke ke oni citula originon.
 3. Pri la enhavo de la artikoloj respondecas ties autoroj, ne la redakcio.
 4. Ni ne korespondos pri nepetitaj artikoloj, kvankam ni klopodos publikigi ĉiun iteresan artikolon kies enhavos mistraktos neniun personon.
 5. Ĉi tiiu magazino estas kreita kaj traktita pere de senpagaj linuksaj kaj Macosaj rimedoj: Scribus, LibreOffice, Bluefish, BlueGriffon, GIMP, gFtp kaj yafc.