Flecha izquierda Kajeroj el la Sudo Putinofobio.

  Numeron 125an ~  oktobron 2022 
~ ISSN 1886-1997 ~ Depósito legal: Z-2398-88 ~ Jaron 34an